Ordforklaring

Varmebehandling / Mekaniske egenskaber

 

Naturhård

Stålet leveres i naturhård tilstand, der udføres ingen varmebehandling efter smedning og valsning. Naturhård kan kun med fordel anvendes for lavtlegerede stål.


Normalisering

Optimering af stålets struktur: Opvarmes til austenitiseringstemperaturen, herefter det køles i direkte forløb. Strukturen bliver herved finkornet og forbedrer de mekaniske egenskaber og sejheden. Normalisering udføres typisk kun på lavtlegeret stål. Stålet skal beskyttes mod afkulning.


Blødglødning

Stålet opvarmes til den temperatur, afhængig af legering, hvor strukturen bliver kugleformet (sfæroidiseret). Stålet køles meget langsomt i ovn med 5-10 Gr.C. pr. time til ca. 550-600 Gr.C. Herefter køles frit i luft. Stålet opnår den blødeste tilstand. Stålet skal beskyttes mod afkulning.


Austenitglødning

Stålet opvarmes til høj temperatur over 1000 Gr.C., hvor fuld opløsning af strukturen finder sted. Herefter bratkøles til stuetemperatur. Udføres kun på austenitiske stål, typisk rustfast stål, hvorved korrosionsfastheden reetableres og spændinger fjernes fra stålet.


Rekrystalliseringsglødning

Udføres efter voldsom koldbearbejdning (deformation), opvarmes til en temperatur hvor spændingsfrie korn i strukturen kan nydannes.


Afspændingsglødning

Stålet opvarmes til 550-675 Gr.C. Holdetid min. 2 timer efter fuld gennemvarme således, at stålets flydespænding er lav, hvorved spændinger udløses. Anvendes efter spåntagene bearbejdning og svejsning.


Afkulning

Under opvarmningen af stål, uden beskyttelse, vil der med luftens ilt dannes glødeskaller, og derved diffunderer kulstof bort fra overfladen, dette kaldes afkulning. Stålets kulstofindhold vil under opvarmning altid prøve at forlige sig med den omgivende atmosfære. Stålets kulstofindhold skal være identisk med den atmosfære det opvarmes i, eller være neutral.


Opkulning

Tilsætning af kulstof til stålets overflade ved høj temperatur, typisk over 850 Gr.C. Dette for at forøge hærdbarheden og hårdheden i stålets overflade.


Indsatshærdning

Denne proces omfatter, opkulning, hærdning og anløbning. Efter opkulning af stålets overflade køles stålet til stuetemperatur, herefter opvarmes stålet i beskyttet atmosfære til hærdetemperatur og bratkøles, typisk i olie, med efterfølgende anløbning. Der kan for lavere legeret stål køles direkte fra opkulningstemperaturen, eller fra stålets hærdetemperatur. Stålet har efter indsætning og hærdning en høj hårdhed i overfladen, og en lav hårdhed i kernen.


Hærdning

Stålet opvarmes til austenitiseringstemperatur / hærdetemperatur, og køles derfra tilstrækkeligt hurtigt til at der dannes hærdestruktur, typisk martensit, hvorved hårdheden øges markant. Kølemedie kan være vand, olie, saltbad eller cirkulerende luft. Modsat indsatshærdning, er denne type hærdning ofte gennemgående i hele materialet. Stålet skal beskyttes mod afkulning.


Anløbning

Umiddelbart efter hærdning opvarmes stålet til en temperatur mellem 180-700 Gr.C., dette for at aftage den voldsomme hærdespænding stålet befinder sig i, og derefter for at opnå den ønskede hårdhed og mekaniske styrke. Legerede stål bør anløbes min. 2 til 3 gange. Ofte er det en god ide at anløbe efter sænk- / trådgnistbearbejdning samt efter færdigslibning. Vær opmærksom på, at anløbningstemperaturen skal være ca. 25 Gr.C. under den ved hærdningen valgte anløbningstemperatur.


Sejhærdning

Hærdning med efterfølgende anløbning mellem 500-700 Gr.C. Udføres typisk for at opnå ønsket mekanisk styrke.


Udskillelseshærdning

Udføres kun på meget få specielt legerede ståltyper. Varmebehandlingen består af 2 processer, en opløsningsglødning og en udskillelseshærdning eller modningshærdning. Ved opløsningsglødningen opløses små partikler i grundmassen, der ved udskillelseshærdningen / modningshærdningen udskilles, og derved forøger hårdheden og den mekaniske styrke markant. Udskillelseshærdningen foregår ved forholdsvis lav temperatur, 400 - 600 Gr.C.


Bainithærdning

Specialhærdning der typisk udføres i saltbad. Stålet opvarmes til hærdetemperatur, og afkøles hurtigt til en temperatur lige over Ms. Efter forholdsvis lang holdetid på mellem 4-8 timer, afhængig af legeringen, afkøles stålet i luft.

Bainitstrukturen er en meget sej hærdestruktur, men med begrænset hårdhed og slidstyrke i forhold til martensitstrukturen. Hårdheden styres af den temperatur bainitten dannes ved, det er ikke nødvendigt at anløbe efter bainithærdningen. Varmebehandlingen kan kun med fordel udføres på lavere legeret stål.

 

Mekaniske egenskaber


Brudstyrke Rm

Den maksimale trækspænding / belastning til brud, udføres på standardiserede prøveemner ved trækprøve.


Flydespænding Re

Den maksimale trækspænding stålet kan belastes med før der registreres en blivende forlængelse. Udføres på standardiserede prøveemner ved trækprøve.


Brudforlængelse A%

Stålets procentuelle forlængelse, efter belastning til brud. Udtryk for stålets deformationsgrad og sejhed. Udføres på standardiserede prøveemner ved trækprøve.


Kontraktion Z %

Stålets procentuelle arealreduktion efter belastning til brud. Udtryk for stålets deformationsgrad og sejhed.

 

 

Kontakt:

 

T: +45 44 97 81 11

F: +45 44 68 06 26

 

E-mail: salg(at)ebi.dk

 

 

Kompetencecenter